Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci inicial pressupost 1457/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Anunci aprovació inicial Pressupost i plantilla personal 2018 11/12/2017
Anunci inicial 1461/2017 Modificació de crèdit Pressupost Aprovació inicial modificació pressupost 2017 01/12/2017
2017_Tercer trimestre_09-17-039-AA-000 1263/2017 Informes Hisenda (Tresoreria) Pressupost Periode mig de pagament 3r Trimestre 2017 09/11/2017